ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

 

บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ แผ่เมตตา
Update : 7 มีนาคม 2557
บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมกับ แผ่เมตตา บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา ...
ดูรายละเอียด...

วันออกพรรษา
Update : 27 ตุลาคม 2558
วันออกพรรษา 2558 ตรงกับวันที่ 27 ตุลาคม หรือตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของท ...
ดูรายละเอียด...

วันวิสาขบูชา
Update : 13 พฤษภาคม 2557
วันวิสาขบูชา 2559 ตรงกับวันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม ซึ่งปกติวันวิสาขบูชา ตรงกับข ...
ดูรายละเอียด...

วันมาฆบูชา
Update : 14 กุมภาพันธ์ 2557
ความหมายของวันมาฆบูชา คำว่า "มาฆะ" นั้น เป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมาจาก ...
ดูรายละเอียด...

พระอาจารย์เล็กเทศน์เรื่อง "การใส่บาตร"
Update : 8 กุมภาพันธ์ 2557
การใส่บาตรตอนเช้าเป็นประเพณีอย่างหนึ่ง เป็นความนิยมอย่างหนึ่งของประเทศเรา และโดย ...
ดูรายละเอียด...

อย่าตำหนิกรรมของผู้อื่น (โ ด ย ส ม เ ด็ จ อ ง ค์ ป ฐ ม)
Update : 23 มกราคม 2557
ทรงเมตตาสอนไว้เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๕ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่อ ...
ดูรายละเอียด...

 

 
   

ผู้พัฒนาบทเรียน
นางสาวกาญจนา เอี่ยมโพธิ์ทอง
ครู  วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
กศ.บ.สังคมศึกษา
กศ.ม.หลักสูตรและการสอน

สถิติ

webs counters
เมื่อ 1 ธันวาคม 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย