สมุดเยี่ยม


Name:สุรีรัตน์
E-mail : sureerut87@hotmail.com

ครูขยันมากนะค่ะ... ขอบคุณมาก
Name:ครูเจี๊ยบ
E-mail : ่jean_25@gmail.com

บทเรียนดีมากเลยนะ... เข้าใจง่ายดีค่ะ สู้ๆ ต่อไปนะคะ

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย